De comités van de wijk Hoog-Woluwe

De buurtcomités aan weerszijden van Georges Henrilaan zijn al vele jaren actief, het ene comité wat recenter dan de ander. De drie bestaande comités werken nauw samen.

Voorstelling van de 3 comités

Bereik het blok gevormd door de Marie-Josélaan, Brand Whitlocklaan, Lartiguelaan en de Kerselarenlaan.

Suzanne Wodon en Ghislaine Martou, die het Marie-José-comité hebben opgericht, hebben voornamelijk sociaal werk verricht met onder andere de Damiaan-werking en hun steun aan het Timmermans-dagverblijf. Sinds het vertrek van Ghislaine Martou was het comité niet meer zo actief. Na de renovatieprojecten die aan het openbaar onderzoek werden onderworpen en de omvorming van bepaalde voortuinen tot parkeerplaatsen, hebben enkele mensen, waaronder Luc Jamoulle, zich echter gemobiliseerd en besloten om dit comité opnieuw te activeren door het tegelijkertijd uit te breiden naar de lanen van Lambeau en Lartigue.

Bereik het blok dat gevormd wordt door de Georges Henrilaan (2 zijden), de Kerselarenlaan, de Servais Kinetstraat, de Albertynlaan, de JB Timmermansstraat, de Linthoutbosstraat, de Prins Héritierlaan (van Georges Henri tot Marie-José), de Prekelindenlaan (van Georges Henri tot Marie-José) en de Brand Whitlocklaan (van Georges Henri tot Marie-José).

Le comité de quartier est né officiellement lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 janvier 96, l’origine de la mobilisation étant un projet commercial sur le site « Aldi/Ready Home » qui prévoyait notamment, en intérieur d’îlot, un parking en toiture (parking commercial) sur toute sa surface. Béatrix Tilquin déjà active dans le quartier, a, dans la foulée de la mobilisation contre ce projet, crée le comité de quartier avec Jacques Bette.

Bereik het blok gevormd door de Brand Whitlocklaan, Sint-Lambrechts-Woluwelaan, Broquevillelaan, Ridder Koninglaan.

In 1977 werd het comité opgericht door een groep vrienden en buren van het St Henriplein, waaronder Carla Goffi, die zich toen verheugden op vriendschappelijke en feestelijke ontmoetingen. Geneviève Vermoelen en Chantal Dransart sloten zich bij hen aan in 1982. In de loop van deze vergaderingen werden de problemen van de wijk zeer snel besproken en beetje bij beetje omarmde het comité bredere doelstellingen.


Doelstelling van de comités

De belangrijkste doelstelling van de buurtcomités is het behoud en de verbetering van de levenskwaliteit in de wijk, het behoud van de groene ruimte, de vermindering van de autodruk, de bescherming van de aan de gemengde zone grenzende woongebieden, de verbetering van de gezelligheid en de leefomgeving ten voordele van alle inwoners.

Zij kiezen al jaren voor een duurzame maar vooral ook blijvende ontwikkeling van onze wijken. Hun acties en activiteiten kaderen dan ook in deze context. In 2009 hebben ze tot hun genoegen vernomen dat de gemeente begonnen is met het opstellen van een Lokale "Agenda 21", een actieplan ter bevordering van duurzame ontwikkeling op gemeentelijk niveau.

Eind 2011, begin 2012 besloten ze zich aan te sluiten bij de veerkracht-/declinebeweging en zoals Pierre Rahbi zo treffend verkondigt:

Van nu af aan zal de hoogste, mooiste prestatie die de mensheid zal moeten leveren, eruit bestaan om met de eenvoudigste en meest gezonde middelen in haar vitale behoeften te voorzien. Het cultiveren van de tuin of het verrichten van een activiteit die autonomie creëert, wordt beschouwd als een politieke daad, een daad van legitiem verzet tegen afhankelijkheid en slavernij van de menselijke persoon.

Een van de manieren om dit te bereiken is heel eenvoudig, omdat het simpelweg bestaat uit het elimineren van alle verspillingen, of het nu gaat om energie, voedsel of grondstoffen; iets wat binnen ieders bereik ligt.

De interventies van de comités zijn divers en het is onmogelijk om ze hier allemaal op te sommen, omdat ze zo talrijk zijn.

Ze volgen openbare onderzoeken op inzake stedenbouw en milieu, federale plannen (bv. plannen voor duurzame ontwikkeling), gewestelijke plannen (bv. GewOP), gemeentelijke plannen (GemOp, GMP, agenda 21 ). Daarnaast nemen ze ook deel aan verschillende projecten zoals mobiliteit en parkeren, groene buurten, organisatie van een artiestenparcours, organisatie van buurtactiviteiten zoals aperitieven/vergaderingen, Sinterklaasfeest voor de kinderen, feestelijke maaltijden, klassieke muziekconcerten, buren/buren... De comités nemen actief deel aan de verschillende werkgroepen van "Wolu-Inter-Quartiers”. Ook nemen ze deel aan occasionele activiteiten in het kader van de mobiliteitsweek of andere evenementen afhankelijk van de actualiteit.

De actieve leden van de buurtcomités zijn niet-politiek en zijn allemaal vrijwilligers. Het is duidelijk dat zij niet beweren alle inwoners van de betrokken wijken te vertegenwoordigen, aangezien zij geen enkel keuzemandaat hebben gekregen. Aan de andere kant, wanneer een probleem zich voordoet of een project wordt overwogen door een overheid, komen ze samen om het dossier te onderzoeken en een of meer oplossingen voor te stellen in het belang van het grootste aantal, waarbij ze er ook op letten dat de naburige wijk niet wordt geschaad. Nooit een "NIMBY" reflex (niet in mijn tuin). Zij hebben geen beslissingsbevoegdheid, maar dankzij hun kennis van het gebied en hun nabijheid tot de inwoners proberen de lokale autoriteiten zoveel mogelijk rekening te houden met hun argumenten.

Voor meer informatie kunt u de activiteitenverslagen ook vinden door de relevante documenten te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

nl_BENL
fr_BEFR nl_BENL
%d bloggers liken dit: